Home‎ > ‎Crewing‎ > ‎

FAQ delivery Crew

In het kader van verwachtingsmanagement is het belangrijk dat u een goed beeld heeft van een yachtdelivery voordat u mee vaart. Hieronder worden enkele zaken verduidelijkt. Mocht u nog vragen hebben neem dan gerust contact met ons op.
1. Waarom betaal ik als crew mee aan de delivery?

Omdat Happy Crew anders is! Normaal worden deliveries door twee of drie personen gevaren. Dat is niet ons ding. Happy Crew is van mening dat (a) dat minder veilig is en (b) minder gezellig en (c) minder mogelijkheden geeft voor sightseeing. De filosofie is dat we in het algemeen met vijf personen varen (zie hieronder) en dat we o.m. nieuwe markten aanboren w.o. "boten naar vakantiebestemmingen brengen". Om het voor eigenaren aantrekkelijk te maken hebben we ook een aantrekkelijke prijs, die vaak goedkoper is dan die van de concurrentie. Daarom komen de deliveries naar ons toe en krijgen we de kans onze hobby in praktijk te brengen. Naast dat we de boot over varen hebben we nadrukkelijk als doelstelling dat het een 'leuke tocht' wordt, dat de 'crew er van leert' en dat we onderweg 'leuke dingen zien en doen'. Doordat we met 5 personen varen kunnen we desondanks toch flink doorvaren. We vinden het leuk dat we crew kunnen opleiden tot uiteindelijk schipper en in die rol krijg je uiteindelijk wel een vergoeding voor de delivery.

2. Hoeveel mensen gaan er mee en wat is de verhouding tussen mannen en vrouwen?

In het algemeen bestaat een delivery team uit 5 personen. Een schipper op het niveau Yachtmaster, daaronder twee wachtleiders en daaraan gekoppeld twee crew/deckhands. Zolang de omstandigheden acceptabel zijn, zijn de wachtleiders redelijk zelfstandig. Zij zullen het gevoel hebben dat zijn de boot zelfstandig varen. Dat betekent wel dat de wachtleiders enige verantwoordelijkheid moeten voelen. De schipper staat buiten de wachten en geeft slechts aanwijzingen wanneer hij dat noodzakelijk vind en dat is dan weer leerzaam voor de wachtleider. We hebben geen vaste ratio tussen mannen en vrouwen aan boord. Het is gewoon niet te zeggen wie er mee gaan. We kijken meer naar de individuele kwaliteiten van de crew.

3. Is het schip waarmee we varen gecontroleerd van te voren?


Uiteraard! De eigenaar verklaart dat het schip voldoet aan de eisen van zeewaardigheid en dat het over een goede verzekering beschikt. De eigenaar vrijwaart de schipper en de bemanning tevens van mogelijke schade die tijdens de delivery ontstaat. Bovendien werken we met uitgebreide checklists van wat we aan boord willen hebben. Deze wordt door de eigenaar getekend en als happy crew lopen ook wij de checklist voor vertrek door zodat iedereen weet waar wat ligt en hoe het werkt.

4. Welke eisen en over welke diploma's moet je beschikken?

Van schippers verwachten wij dat zij over RYA/Yachtmaster, CWO 4 Zeezeilen of iets gelijkwaardigs beschikken. Wachtleiders dienen minimaal op niveau CWO 2 ZZ / Dayskipper te zitten. Van deckhands verwachten we dat zijn handig zijn aan boord en met zekerheid kunnen stellen dat ze geen "notoire (= altijd) zeezieke" zijn. Heb je wel eens last van 'situationele zeeziekte' (dus af en toe) dan hoeft dat geen probleem te zijn. 

5. Wat wordt er van meezeilers verwacht? Wat zijn bijvoorbeeeld de regels aan boord?

In de eerste plaats: 'het is geen cruise'! Ieder bemanningslid doet een deel van alles wat er aan boord moet gebeuren. Je draait mee in wachten (van 3-6u, wat we samen beslissen). Iedereen zeilt, kookt, zorgt voor anderen en maakt schoon. In noodgevallen zul je ook minder leuke klusjes moeten doen als de schipper dat van je verlangt. Omdat we het niet wenselijk vinden dat de schipper dat zelf doet, wanneer hij daarmee het overzicht kwijt zou raken (daar zijn grote ongelukken van gekomen in het verleden/gelukkig niet bij ons). Daar staat tegenover dat de schipper zijn best doet om er ook voor jou een geweldige ervaring van te maken. Hij/zij zal kijken hoe hij je zeil kwaliteiten kan vergroten en suggesties overwegen die de tocht voor jou nog leuker maken.
Bij elke delivery wordt een boordreglement uitgegeven en door de crew ondertekent. Daar staan zaken in beschreven als 'de eigen verantwoordelijkheid', 'alcohol en drugs', etc. Aan boord wordt geen enkele drugs toegelaten. Het drinken van alcohol tijdens het varen wordt ook niet toegestaan behoudens één eenheid tijdens het happy hour van 17-18u wanneer we een meerdaagse tocht varen. Dat ene drankje hebben we dan verdiend in het 'shipshape' uur daarvoor waar we de boot schoonmaken en kleine (o.a. preventieve) reparaties doen.
Daarnaast verklaar je in een gezondheidverklaring dat je gezond en fit genoeg bent om deze reis te voltrekken.

6.Wat als de delivery uitloopt en ik pardoes naar huis zou moeten?

Er moet altijd rekening worden gehouden met een mogelijke uitloop van de delivery vanwege het weer. We zien om die redenen dan ook niemand graag van boord gaan en we hopen ook niet dat dat zal gebeuren. Wil iemand bij een uitloop alsnog van boord dan zijn de kosten van vervoer voor dat bemanningslid zelf. Dat geldt ook wanneer deze in verband met een noodgeval thuis van boord zou moeten. Wanneer een delivery moet worden afgebroken wegens schade aan de boot zal Happy Crew de extra te maken reiskosten vergoeden (tegen de laagste kosten uiteraard). Bijvoorbeeld: 400 km vóór het einddoel heeft de motor schade en moet de boot daar blijven liggen. Dan zal Happy Crew de extra OV kosten naar de eindbestemming vergoeden. (Motorschade ansich is overigens geen voldoende reden om de delivery af te breken.)


Heb je verder nog vragen of vind je dat hier nog bepaalde info moet staan email ons dan graag op happycrew@actiepunt.com